اقدام به خودکشی جوان لامردی(خودکشی،احتمالی)

#فوری

🔴 اقدام به خودکشی جوان لامردی

دقایقی پیش جسد بی جان جوان لامردی(س غ) به بیمارستان لامرد منتقل شده است که شواهد اولیه از اقدام به خودکشی وی حکایت دارد.
تحقیقات پلیس برای مشخص شدن ابعاد پنهان این حادثه آغاز شده است.

🔸اخبار مهم|فوری|موثق را در لامرد خبر دنبال کنید.

https://telegram.me/lamerdkhabar1

 


منبع :